background
logotype
image1 image2 image3

Sahobalar

Ummu Kulsum binti Uqba
Qays Ibn Sa’d
Navfal ibn Horis
Solim ibn Ubayd
Ka’b ibn Zuhayr
Mehron ibn Mofina
Hanzala ibn Abu Omir
Abu Ayyub Ansoriy
Jarir ibn Abdulloh
Usmon ibn Maz’un
Valid ibn Valid ibn Mug‘ira
Usayd ibn Huzayr
Ubay ibn Kaʼb
Ukkosha ibn Mihson
Abul A’lo al-Hadramiy
Suhayl ibn Amr
Abdulloh ibn Jahsh
Abu Salama Abdulloh ibn Abdul Asad
Abdulloh Zulbijodayn
Abdurahmon ibn Abu Bakr
Zayd ibn Amr
Xuzayma ibn Sobit
Sobit ibn Dahdah
Abbod ibn Bishr
Abbos ibn Abdulmuttalib
Abu Luboba ibn Abdulmunzir
Abu Huzayfa ibn Utba
Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubayy
Sa’d ibn Rabi’
Sa’d ibn Ubayd
Qatoda ibn No‘mon
Asmo binti Yazid
Salmo binti Qays
Hudayr
Julaybib as-Sahobiy
Hubayb ibn Adiy
Usoma ibn Zayd
Muoviya ibn Abu Sufyon
Baro ibn Molik
Sa’d ibn Muoz
Hamza ibn Abdulmuttalib
Furayha binti Molik
Abu Jandal ibn Suhayl
Miqdod ibn Amr
Suhayb Rumiy
Umayr ibn Vahb
Mus’ab ibn Umayr
Fotima binti Yamon
Arqam ibn Abul Arqam
Abdulloh ibn Zubayr
Hasson ibn Sobit
Abdulloh ibn Ravoha
As’ad ibn Zurora
Ma’n ibn Adiy
Zimod Azdiy
Horisa ibn No‘mon
Abul Haysam
Omir ibn Rabi’a
Omir ibn Fuhayra
Abu Talha Ansoriy
Abdulloh ibn Salom
Vahshiy ibn Harb
Nuaym ibn Mas’ud
Abdulloh ibn Huzofa as-Sahmiy
Sumoma ibn Usol
Amr ibn Tufayl
Baraka binti Sa’laba
Dihyatul Kalbiy
Zaynab binti Abu Salama
Safiya binti Abdulmuttalib
Zayd ibn Xattob
Ka’b ibn Molik
Zayd ibn Arqam
Habib ibn Zayd al-Ansoriy
Rabia ibn Ka’b
Xavla binti Saʼlaba
Fotima binti Asad
Abdulloh ibn Abbos
Abdulloh ibn Abu Bakr
Abdulloh ibn Amr ibn Os
Abdulloh ibn Mas’ud
Abdulloh ibn Umar
Abdulloh ibn Ummi Maktum
Abdurahmon ibn Avf
Abdurahmon ibn Samur al-Ansoriy
Abu ad-Dardo
Abu al-Os ibn Robi'
Abu Bakr Siddiq
Abu Hurayra
Abu Muso Ashʼariy
Abu Qatoda
Abu Said al-Xudriy
Abu Sufyon ibn Horis
Abu Ubayda ibn Jarroh
Abu Zarr al-G'iforiy
Adiy ibn Xotim at-Toiy
Ali ibn Abu Tolib
Ammor ibn Yosir
Amr ibn Oss
Anas ibn Molik

2004-2021 © islom.ziyouz.com. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz ko‘rsatilishi shart.