background
logotype
image1 image2 image3

Sahobalar

Abbod ibn Bishr
Abbos ibn Abdulmuttalib
Abdulloh ibn Abbos
Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubayy
Abdulloh ibn Abu Bakr
Abdulloh ibn Amr ibn Os
Abdulloh ibn Huzofa as-Sahmiy
Abdulloh ibn Jahsh
Abdulloh ibn Mas’ud
Abdulloh ibn Ravoha
Abdulloh ibn Salom
Abdulloh ibn Umar
Abdulloh ibn Ummi Maktum
Abdulloh ibn Zubayr
Abdulloh Zulbijodayn
Abdurahmon ibn Abu Bakr
Abdurahmon ibn Avf
Abdurahmon ibn Samur al-Ansoriy
Abon ibn Said
Abu Abs ibn Jabr Ansoriy
Abu ad-Dardo
Abu al-Os ibn Robi'
Abu Ayyub Ansoriy
Abu Bakr Siddiq
Abu Hurayra
Abu Huzayfa ibn Utba
Abu Jandal ibn Suhayl
Abu Luboba ibn Abdulmunzir
Abu Mahzura Jumahiy
Abu Muso Ashʼariy
Abu Qatoda
Abu Said al-Xudriy
Abu Salama Abdulloh ibn Abdul Asad
Abu Sa’laba Xushaniy
Abu Sufyon ibn Horis
Abu Talha Ansoriy
Abu Ubayda ibn Jarroh
Abu Umoma Bohiliy
Abu Usayd Molik ibn Robia
Abu Zarr al-G'iforiy
Abul A’lo al-Hadramiy
Abul Haysam
Adiy ibn Xotim at-Toiy
Ali ibn Abu Tolib
Ammor ibn Yosir
Amr ibn Oss
Amr ibn Tufayl
Anas ibn Molik
Ar-Robiy ibn Zaydul Horisiy
Arqam ibn Abul Arqam
Asmo binti Abu Bakr
Asmo binti Yazid
As’ad ibn Zurora
Baraka binti Sa’laba
Baro ibn Molik
Baro' ibn Ozib
Bilol ibn Raboh
Budayl ibn Varqo
Burayda ibn al-Husayb
Dihyatul Kalbiy
Fotima binti Asad
Fotima binti Muhammad s.a.v.
Fotima binti Xattob
Fotima binti Yamon
Furayha binti Molik
Habib ibn Zayd al-Ansoriy
Hakim ibn Hizom
Hamza ibn Abdulmuttalib
Hanzala ibn Abu Omir
Hasan ibn Ali
Hasson ibn Sobit
Horisa ibn No‘mon
Hubayb ibn Adiy
Hudayr
Husayn ibn Ali
Huzayfa ibn Yamon
Ikrima ibn Abu Jahl
Imron ibn Husayn
Ja'far ibn Abu Tolib
Jarir ibn Abdulloh
Jobir ibn Abdulloh
Ju'al ibn Suroqa
Julaybib as-Sahobiy
Ka’b ibn Molik
Ka’b ibn Zuhayr
Ma’n ibn Adiy
Mehron ibn Mofina
Miqdod ibn Amr
Moriya binti Shamʼun
Mug‘iyra ibn Shoʻba
Muoviya ibn Abu Sufyon
Muoz ibn Jabal
Mus’ab ibn Umayr
Navfal ibn Horis
Noʻmon ibn Bashir
Nuaym ibn Mas’ud
Nusayba binti Kaʼb
Omir ibn Fuhayra
Omir ibn Rabi’a
Osim ibn Sobit

2004-2024 © islom.ziyouz.com. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz ko‘rsatilishi shart.