background
logotype
image1 image2 image3

6 diniy kalima

1. Kalimai toyyiba

La ilaha illallohu Muhammadur rosululloh.

To‘g‘ri so‘z: Allohdan o‘zga sig‘iniladigan (iloh) yo‘qdir! Muhammad Allohning rasulidir! 

2. Kalimai shahodat

Ashhadu alla ilaha illallohu va ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu va rosuluh.

Iqrorlik so‘zi: Allohdan o‘zga sig‘iniladigan (iloh)ning yo‘qligiga va Muhammad Allohning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman. 

3. Kalimai tavhid

Ashhadu alla ilaha illallohu vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd(u) yuhyi va yumit(u) va huva hayyul la yamut(u), biyadihil xoyr(u) va huva ‘ala kulli shayin qodir.

Tanholigiga iqrorlik so‘zi: Tanho Allohdan o‘zga sig‘iniladigan (iloh) yo‘qligiga iqrorman! Allohning sherigi yo‘qdir. Mulk Allohnikidir. Maqtov Allohgadir. (Alloh) tiriltiradi va o‘ldiradi. Ammo O‘zi tirikdir, o‘lmaydi. Yaxshilik Uning ixtiyoridadir va U hamma narsaga qodirdir! 

4. Kalimai raddi kufr

Allohumma inni a’uzu bika min an ushrika bika shayan va ana a’lam. Va astag‘firuka lima la a’lam. Innaka anta ‘allamul g‘uyub.

Kufrni qaytarish so‘zi: Allohim, Sendan o‘zim bilganim holda Senga biror narsani sherik qilishimdan asrashingni so‘rayman. Sendan o‘zim bilmaganim holda shirk qilib qo‘ygan bo‘lsam, kechishingni tilayman. Albatta, Sen g‘ayblarni bilguvchi Zotsan. 

5. Kalimai istig‘for

Astag‘firulloh, astag‘firulloh, astag‘firulloha ta’ala min kulli zambin aznabtuhu ‘amdan av xotoan sirron va ‘alaniyah. Va atubu ilayhi minaz zambillazi a’lamu va minaz-zambillazi la a’lam. Innaka anta ‘allamul g‘uyub.

Gunohlarni kechishini so‘rash so‘zi: Allohdan gunohlarimni kechishini so‘rayman. Allohdan gunohlarimni kechishini so‘rayman. Alloh taolodan ataylab yo adashib, yashirin yo oshkora qilgan hamma gunohlarimni kechishini so‘rayman. O‘zim bilgan va bilmagan gunohlardan Allohga qaytaman. Albatta, Sen g‘ayblarni bilguchi Zotsan. 

6. Kalimai tamjid

Subhanalloh val hamdu lillah va la ilaha illallohu vallohu akbar. La havla va la quvvata illa billahil ‘aliyyil ‘azim. Ma shaallohu kana va ma lam yashalam yakun.

Ulug‘lash so‘zi: Allohning aybu nuqsoni yo‘qdir. Va maqtov Allohgadir. Allohdan o‘zga sig‘iniladigan (iloh) yo‘qdir! Alloh ulug‘dir. Mutloq kuch va quvvat qudratli va buyuk Allohdan o‘zgada yo‘qdir. Alloh nimaniki xohlasa, bo‘ladi, nimaniki xohlamasa, bo‘lmaydi. 

Iymoni mujmal 

Amantu billahi kama huva bi asma’ihi va sifatihi va qobiltu jamiy’a ahkamihi va arkanihi.

Allohni ismi va sifatlari bilan tanidim va barcha buyurgan hukmlarini qabul qildim. 

Iymoni mufassal 

Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yavmil axiri val qodari xoyrihi va sharrihi minallohi ta’ala val ba’si ba’dal mavt.

Mo‘minlikning batafsil ifodasi: Allohga, Uning farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kuniga, yaxshilik va yomonlik Allohning xohishi bilan bo‘lishiga va o‘limdan keyin qayta tirilishga ishondim.


2004-2024 © islom.ziyouz.com. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz ko‘rsatilishi shart.