background
logotype
image1 image2 image3

Qur’oni karimdan oyatlar

Baqara surasidan

Bismillahir rohmanir rohiym. 

Amanar-rosulu bima unzila ilayhi mirrobbihi val-mu’minun. Kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulih. La nufarriqu bayna ahadim-mir-rusulih. Va qolu same’na va ato’na, g‘ufronaka, robbana va ilaykal masiyr.

La yukallifullohu nafsan illa vus’aha. Laha ma kasabat va ‘alayha mak-tasabat. Robbana la tuaxizna in-nasiyna av axto’na, Robbana vala tahmil ‘alayna isron kama hamaltahu ‘alal-laziyna min qoblina, Robbana vala tuhammilna ma la toqota lana bih. Va’fu ‘anna, vag‘fir lana, varhamna. Anta Mavlana fansurna ‘alal qovmil kafiriyn.

 

Hashr surasidan

Bismillahir rohmanir rohiym. 

Lav anzalna hazal Qur’ana ‘ala jabalin laroaytahu xoshi-’an mutasoddi’an min xoshyatillah va tilkal amsalu nazribuha lin-nasi la-’allahum yatafakkarun.

Huvallohullazi la ilaha illa hu, ‘alimul-g‘oybi vash-shahadah, huvar-rohmanur-rohiym. Huvallohullaziy la ilaha illa hu, al-malikul-quddusus-salamul-mu’minul-muhayminul-’azizul-jabbarul-mutakabbir. Subhanallohi ‘amma yushrikun. Huvallohul-xoliqul bari-’ul-musovviru lahul asma-’ul husna, yusabbihu lahu ma fis-samavati val-arz, va huval ‘azizul-hakiym. 

«Baqara» va «Hashr» suralarining bu so‘nggi oyatlarini namozdan so‘ng tilovat qilinsa, savobi ulug‘ bo‘lishi hadisi shariflarda marhamat qilingan.


2004-2021 © islom.ziyouz.com. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz ko‘rsatilishi shart.