background
logotype
image1 image2 image3

1-bosqich. 3-tur: Ilk vahiyning kelishi. Da'vatning boshlanishi

3-tur


Mavzu: Ilk vahiyning kelishi. Da'vatning boshlanishi

1. Jabroil alayhissalom ilk marta Payg'ambar SAVga nima shaklida ko'rindilar?
a) Havoda muallaq turgan qanotli maxluq
b) Odam shaklida
c) Daraxt shaklida 
Javob: Odam shaklida.
Izoh Kunlarning birida rasululloh tog’ tepasida turganlarida to’satdan ro’paralarida bir odam paydo bo’lib: "Ey Muhammad, suyunchi ber, men Jabroilman, sen esang Ollohning bandalariga yuborgan elchisisan!" dedi va shundan keyin: "O’qi!" deya amr etdi. ("Nurul-yaqiyn") 
Alloh taoloning Rasuliga yuborgan birinchi kalomi, birinchi hukmi “O’QI” bo’lgan ekan, demak, o’qish va ilm o’rganish har bir inson musulmon uchun farz hisoblanadi.

2.Rasululloh sallallohu alayhi vassallamga ilk bora vahiy qilib Qur’oni karimning qaysi surasi va nechanchi oyatlari nozil bo’lgan?
a) Fotiha surasining 1-7 oyatlari.
b) Alaq surasining 1-5 oyatlari
c) Muddassir surasining 1-5 oyatlari.
Javob:Alaq surasining 1-5 oyatlari.
Izoh. Jabroil u kishini uchinchi marta “O’qi” deb, qattiq quchoqlab qoyib yuborgach: "Insonni quyuq qondan yaratgan robbingning nomi bilan o’qi. Robbing benihoya hurmatga sazovordir. U qalam bilan yozishni o’rgatdi, insonga bilmagan narsalarini bildirdi", dedi. (Alaq surasining 1-5-oyatlari) ”Nurul yaqin”
Shu ulug’ kunda yer yuzini va insonlarni zalolatdan nurga olib chiqqan quyoshning ilk zarralari yer yuzini va insonalrni qalbini yoritishni boshladi. Bu Allohning ilk kalomlari edi.

3. "Koshki yosh yigit bo‘lsam, qavming ota-bobosi e’tiqod qilib kelgan dinini o‘zgartirishni targ‘ib etganing uchun seni yomon ko‘rib, dushmanlik qilishadi, tug‘ilib o‘sgan yurtingdan haydab chiqarishadi". Rasululloh SAVga qarata aytilgan ushbu gaplar muallifi kim?
a) Varaqa ibn Navfal
b) Buhayro
c) Ka'bul Ahbor
Javob:Varaqa ibn Navfal.
Izoh:Rasululloh sav yuqoridagi holatdan qattiq ta’sirga tushib, qo’rqn holatlarida uylariga keldilar va Hadicha r.a.ga: “Meni o’rib qo’yinglar…” dedilar. Va bir ozdan keyin bo’lgan voqeani aytib berdilar. Xadicha r.a. o’zlari intizorlik ila kutgan lahzalar shu ekanligini tushundilar va bunga aniqlik kiritish uchun amakilarini o’g’li Varaqa ibn Navfalni oldiga Rasululloh SAVni olib bordilar. Varaqa johiliyat davrida nasroniy diniga kirgan, ibroniy yozuvini puxta egallab, bu yozuvda Injilga juda ko‘p sharhlar yozgan, yoshi o‘tib, ko‘zi o‘tmaslashib qolgan mo‘tabar olim edi. Muhammad alayhis-salom u kishiga ko‘rgan-kechirganlarini bir boshdan gapirib berdilar. Varaqa: "Olloh Muso payg’ambarga yuborgan shariati mana shu", dedi va yuqoridagi gaplarni aytdi. ”Nurul yaqin”.

4. Rasululloh sallallohu alayhi vassallamga ilk iymon keltirish baxtiga muyassar bo’lgan inson kim?
a) Abu Bakr Siddiq (r.a.)
b) Ali ibn Abu Tolib (r.a.)
c) Xadicha binti Xuvaylid (r.a.)
Javob:Xadicha ibn Huvaylid.
Izoh:Rasululloh sav bilan bo’lib o’tgan bu ulug’ mo’jizaga birinchi guvoh bo’lgan va buni tili-yu dili bilan birinchi bo’lib tasdiqlagan inson Mo’minlar onasi Xadicha binti Huvaylid edi.Xadicha r.a. bu xushxabarni eshitganing birinchi lahzasidan boshlab, umrining so’nggi kunigacha Rasululloh sav yonlarida bo’ldi va Islomga misli ko’rilmagan yordamni berdi. Alloh u zotdan  rozi bo’lsin. ”Nurul yaqin”.

5. Rasululloh SAVga ikkinchi bo’lib nozil qilingan oyatlar qaysilar?
a) Mudassir, 1-2-oyatlar
b) Fotiha, 1-7-oyatlar
c) Muzammil, 1-5-oyatlar
Javob:Mudassir, 1-2 oyatlar.
Izoh:Birinchi vahiy nozil bo’lgandan keyin ozgina muddat uzilish bo’ldi. Bu uzilishni qancha muddat bo’lgani aniq emas, lekin 40 kun davom etgani haqiqatga yaqinroq. Muhammad alayhis-salom yo‘lda ketayotganlarida g’oyibdan surnay navosidek yoqimli ovoz eshitildi, bosh ko‘tarib yer bilan ko‘k o‘rtasida muallaq o‘tirgan tanish farishtani ko‘rdilar. Rasululloh farishtaning birinchi marta kelib, Hiro g’orida qanday azob berganini eslab, qo‘rqqanlaridan uyga qarab qochdilar. Uyga kira solib: "Meni o‘rab qo‘yinglar! Tezroq o‘rab qo‘yinglar!" dedilar. Olloh shu zahoti u kishiga quyidagi oyatlarni nozil qildi: "Ey o‘ranib olguvchi zot, tur, ogohlantir!" - ya’ni odamlar noto‘g’ri yo‘ldan, ota-bobolari topingan butlarga sig’inishdan qaytmasa, Olloh azob berajagini aytib qo‘rqit. "Robbingni ulug’la!" - ya’ni faqat Ollohni ulug’la, unga boshqa narsalarni sherik keltirib, ibodat qilishdan saqlan. "Kiyimingni pok tut!" - ya’ni Ollohning huzuriga toza libos bilan kelib, ibodat qil, isqirt bosib, nopok yurish mo‘min odamga munosib emas. "Azobga giriftor etadigan ishlardan yiroq bo‘l!" - ya’ni Ollohga itoat etib, buyruqlarini so‘zsiz bajar. "Ko‘p olish niyatida berma!" - ya’ni birovga biron narsa hadya etsang undan ko‘proq olishni ta’ma qilma. Bu mard odamlarning ishi emas. "Robbing uchun sabrli bo‘l!" - ya’ni qavmingni islom diniga da’vat etgan paytingda ulardan yetgan aziyatlarga sabr bilan bardosh ber. ”Nurul yaqin”.

6. Rasululloh sallallohu alayhi vassallam bilan ilk bor namoz o’qish baxtiga muyassar bo’lgan inson kim?
a) Abu Bakr Siddiq (r.a.)
b) Ali ibn Abu Tolib (r.a.)
c) Xadicha binti Xuvaylid (r.a.)
Javob:Xadicha binti Huvaylid.
Izoh: Xadicha binti Huvaylid r.a. namoz farz bo’lmasidan oldin vafot etganlar. Lekin rasululloh sav namoz farz bo’lmaganda namoz o’qir edilar. Ular bilan birinchi bo’lib namoz o’qigan musulmon Xadicha r.a.dirlar.

7. Payg’ambarimiz SAVga vahiyning boshlanishi qaysi oyga to'g'ri keladi?
a) Rabiul avval oyiga
b) Ramazon  oyiga
c) Rajab oyiga 
JavobRamazon oyiga.
Izoh:Ilk vahiyning boshlanishi Ramazon oyiga to’g’ri kelganiga dalil, Qur’oni karimning “Qadr” surasining ilk oyatlaridir. Bu oyatda Alloh taolo aytadi:”Albatta Biz uni, ya’ni Qur’onni, qadr kechasida nozil qildik…” Ko’pchilik ulamolarning aytishicha Qadr kechasi ramazon oyining 27-kechasiga to’g’ri keladi. Vallohi a’lam.Bunga Qur’oni karimning yana boshqa ko’plab oyatlarida dalil bor. “Baqara”surasining 185-oyati va “Duxon” surasi 3-oyati shular jumlasidandir.

8. Payg'amarimiz SAV ga ilk vahiy nozil bo'lgan Hiro g'ori joylashgan tog' keyinchalik nima deb nomlangan?
a) Savr
b) Nur
c) Rahmat
Javob: Nur.
Izoh: Ilk vahoy nozil bo’lgan Hiro g’ori joylashgan tog’ keyinchalik Nur deb nomlangan. Nur tog’i Makkadan Minoga ketaverishda chap tomonda joylashgan. Ar-rahiyqul maxtum”.

9. Yoshlardan islomni ilk qabul qilgan ikki buyuk sahoba kim?
a) Ali ibn Abu Tolib, Zayd ibn Horisa
b) Ali ibn Abu Tolib, Abdulloh ibn Abbos
c) Ali ibn Abu Tolib, Said ibn Zayd
Javob:Ali ibn Abu Tolib, Zayd ibn Horisa.
Izoh: Ali ibn Abu Tolib Rasulullohga sav ilk vahiy kelgan paytda hali balog’atga ham yetmagan edilar. Zayd ibn Horisa esa ozod qilgan qullari va tutingan o’g’illari edi. Islomni birinchilikda qabul qilgan yosh yigitlar shu ikki buyuk sahobiylar edi.

10. Rasululloh SAV: "Men islom diniga da’vat etganlar orasida faqat ...gina hech ikkilanmay imonga kelgan". Nuqtalar o'rnini to'ldiring.
a) Hadicha binti Huvaylid
b) Ali ibn Abu Tolib
c) Abu Bakr Siddiq 
Javob: Abu Bakr Siddiq.
Izoh Abu Bakr quraysh qabilasining nufuzli, hushaxloq, saxovatli, suhbati shirin boylaridan biri edi. U rasulullohning yaqin yordamchisiga aylandi, har bir ishni ikkovlon bamaslahat qiladigan bo’lishdi. "Men islom diniga da’vat etganlar orasida faqat Abubakrgina hech ikkilanmay imonga kelgan", degan edilar payg’ambar alayhis-salom. ("Nurul yaqiyn")

11. Rasululloh sallallohu alayhi vassallamga ilk iymon keltirgan sahobalardan, birinchi bo’lib qaysi sahobiyni ismlarini “Abdurrohman” deb o’zgartirgan Abdurahmon ibn Avfning johiliyatdagi ismi nima edi?
a) Abduamr
b) Abdushams
c) Abduluzzo
Javob: Abduamr.
Izoh: Zuhra jamoasidan bo‘lmish Abdurahmon ibn Avfning islomga kirishdan oldingi ismi Abduamr edi. Rasululloh unga Abdurahmon deb ot qo‘ydilar. (“Nurul yaqin”)

12. Qaysi qatordagi javobda Abu Bakr Siddiq tashviqi bilan ilk iymonga kirgan 5 buyuk sahobiy nomi to'g'ri ko'rsatilgan?
a) Zubayr ibn Avvom, Abdurahmon ibn Avf, Sa’d ibn Abu Vaqqos, Abdulloh ibn Mas'ud, Usmon ibn Affon
b) Aburahmon ibn Avf, Zubayr ibn Avvom, Usmon ibn Affon, Talha ibn Ubaydulloh, Sa’d ibn Abu Vaqqos
c) Usmon ibn Affon, Aburahmon ibn Avf, Talha ibn Ubaydulloh, Ammor ibn Yosir, Zubayr ibn Avvom
Javob: Aburahmon ibn Avf, Zubayr ibn Avvom, Usmon ibn Affon, Talha ibn Ubaydulloh, Sa’d ibn Abu Vaqqos
Izoh: Quyida nomlari yozilmish kishilar hazrati Abu Bakr Siddiq tashviqi bilan iymonga kirdilar: Birinchisi, Aburahmon ibn Avf; ikkinchisi, Zubayr ibn Avvom; uchinchisi Usmon ibn Affon; to’rtinchisi, Talha ibn Ubaydulloh, va beshinchisi Sa’d ibn Abu Vaqqos. ("Tarixi Muhammadiy")

13. 5 vaqt namoz farz qilingunga qadar musulmonlar qay payt va necha mahal namoz o'qirdilar?
a) 3 mahal: quyosh chiqishidan avval, quyosh tikkaga kelgan payt, quyosh botishidan avval
b) 2 mahal: ertalab  va kechqurun
c) 4 mahal: saxar vaqti, tush mahali, shom mahali va yarim kechasi
Javob:2 mahal: ertalab va kechqurun.
Izoh: Ertalab quyosh chiqishidan oldin 2rakat va kechqurun quyosh botishidan oldin 2rakat namoz o’qishgan. Muqotil ibn Sulaymon aytadi: Qur’oni karimning “G’ofir” surasi 55-oyati ila Alloh taolo Islomning avvalida ertalab va kechqurun namoz o’qsihga buyurdi. 
”Ar-rahiyqul maxtum”, “Tafsirun Nasafiy”, Tafsiri Xozin”, va “Hadis va Hayot”,19-juz’, 140 bet.

14. Islomda eng avval qon to'kkan sahobiy kim?
a) Ammor ibn Yosir
b) Hamza ibn Abdulmuttalib
c) Sa'd ibn Abu Vaqqos
Javob: Sa’d ibn Abu Vaqqos.
Izoh: Bir kuni hazrati Sa’d ibn Abu Vaqqos bir necha sahobalar bilan tog’ ichida yashirincha namoz o’qib turgan chog’larida Quraysh mushriklaridan bir to’p kishilar kelib qoldilar. Bularning namoz o’qishlariga qattiq g’azablanib, inkor qildilar. Har ikki taraf o’z so’zlarini isbotlash ustida bir qancha tortishuvlar bo’ldi. Buning bilan mushriklar qanoatlanishmay, o’rtadin urush chiqardilar. Qurolsiz bo’lgan bu urushda hazrati Sa’d ibn Abu Vaqqos bir mushrikni tuya suyagi bilan urganda, uning boshi yorildi. Islom boshlanishida eng avval to’kilgan qon shu edi. ("Tarixi Muhammadiy")

15. "Insonni ota-onasiga yaxshi muomala qilishga buyurdim. Agar ota-onang noma’lum bir narsani menga sherik keltirishga (buyurib) zo‘rlasa, itoat etma. Sizlar mening dargohimga qaytib borasizlar, sizlarga o‘z qilmishinglarni ayon qilaman", oyati qaysi sahobiyning onasi o'g'lining Islomga kirganidan norizo bo'lgan paytida nozil bo'lgan?
a) Talha ibn Ubaydulloh
b) Sa'd ibn Abu Vaqqos
c) Zubayr ibn Avvom
Javob: Sa’d ibn Abu Vaqqos.
Izoh: Sa’d ibn Abu Vaqqos Islomni qabul qilganini onasidan ancha payt yashirib yurdi, lekin har ishni nihoyasi bo’lgani kabi bu ish ham vaqti kelib oshkor bo’ldi. Va ona o’z o’g’lini yana jaholatga qaytarish cuhun hamma usulni qo’lladi. Hech bir amali kor qilmagaidan keyin, ona:”Agar sen ota-bobolaringni diniga qaytmas ekansan, emn hech narsa yemayman ham, ichmayman ham”, deya qasam ichdi. Shunda Sa’d ibn Abu Vaqqos onasiga qarab: “Ey ona, men seni qanchalik yaxshi ko’rishimni bilasan, lekin agar seni yuzta joning bo’lsayu, ko’z o’ngimda yuz marta o’lsang ham bu dinimdan qaytmayman”, dedi-da mahzun holda Rasululloh sav oldilariga maslahat olish uchun yo’l oldi. Bu paytda Rasululloh sav Alloh taoloning yuqorida keltirilgan “Luqmon” surasining 14-15 oyati karimalarini vahiy orqali qabul qilayotgan edilar.
”Saodat asri qissalari”.

16. Islomga yashirin da'vat paytida musulmonlar qaysi sahobaning uyida to'planib ilm majlisi qilardilar?
a) Abu Bakr Siddiq
b) Abdulloh ibn Mas'ud
c) Arqam ibn Abu Arqam
Javob:Arqam ibn Abu Arqam.
Izoh: Musulmonlarning soni o‘ttizdan oshganda rasululloh hammalarini bir joyga jamlab, din ahkomlarini o‘rgatishlari va yo‘q-yo‘riq ko‘rsatishlari zarur bo‘lib qoldi. Shu maqsadda birinchilar qatori islom diniga o‘tgan Arqam ibn Abu Arqamning hovlisiga yig’ildilar. (“Nurul yaqin”).

17. Makkada ilk bor shahodat kalimasini ovozi boricha baqirib aytgan va bu ishi uchun makkaliklardan ozor ko’rgan sahobiy kim?
a) Abu Bakr Siddiq (r.a.)
b) Abu Zarr (r.a)
c) Zayd ibn Sobit (r.a.)
Javob: Abu Zarr (r.a.)
Izoh: Dastlab musulmon bo‘lganlardan Abuzar sahroda yashovchi, shirin so‘zi bilan tosh yuraklarni eritib yuboradigan notiq a’robiylardan edi. O’zini payg’ambar deb ataayotgan kishi haqida eshitgacha Makkaga qarab yo’l oldi. Masjidga kirib Rasulullohni sav izladi. Va shu orada Hazrati Ali r.a. bilan uchrashib qoldi. Ali uning bu yerga nima maqsadda kelgani bilan qiziqsindi. Abuzar: "Menga yo‘l ko‘rsatishga va’da bersang aytaman", dedi. Ali rozilik bergach, muddaosini bayon etdi. "Muhammad alayhis-salom rostdan ham xudoning payg’ambari, — dedi Ali. — Ertaga ertalab men bilan birga masjidga borasan. Mabodo biron xavf-xatar sezsam to‘xtayman, bo‘lmasa orqamdan ergashib ketaverasan". Ertasiga Abuzar Aliga ergashib rasululloh huzurlariga kirdi, u kishinung gaplarini eshitgan zahoti imon keltirib, musulmon bo‘ldi. Payg’ambar alayhis-salom: "Joyingga qaytib, to mendan biron topshiriq borguncha ko‘rgan-bilganlaringni odamlaringga so‘zlab ber", dedilar. Abuzar tashqariga chiqib, baland ovozda: "Ashhadu al-la ilaha illollohu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rosuluh", deb yubordi. Mushriklar kela solib uni do‘pposlay ketishdi. Abbos r.a  uni himoya qildi. (“Nurul yaqin”).

18. Bilol ibn Abu Raboh (r.a.) – ilk bor azon aytgan sahobiy qullikdan ozod qilingunlariga qadar kimning quli edilar?
a) Umayya ibn Xalafning
b) Abu Jahlning
c) Abu Sufyonning
Javob:Umayya ibn Xalafning.
Izoh: Bilol ibn Abu Raboh habash – qop-qora tanli, uzun bo’yli, bir oz bukri, sochlariga oq tushgan, siyrak soqolli bir qul edi. U Makka aslzodalaridan bo’lgan Umayya ibn Xalafning quli edi. (“Saodat asri qissalari”)

19. Islomdagi ilk shahid ayol Sumayyaning qotili kim edi?
a) Abu Lahab
b) Abu Jahl
c) Umayya ibn Xalaf
Javob: Abu Jahl.
Izoh: Islomni dastlab qabul qilganlardan bir bu Yosir oilasi edi. Ular Mug’iyra o’g’illarining Amr ibn Hishom (Abu Jahl) qullari bo’lgan. Ularni Islomni qabul qilganini eshitgan Abu Jahl ularni oilaviy  Makkaning Ramda degan dashtida azobu qiynoqlarga soladi. Va shu yerda Islomdagi eng birinchi shahid nomi bilan musulmonlar qalbida o’rin egallab qolgan Summayni qatl etdi. (“Saodat asri qissalari”)

20. Qurayshlik Nofal ibn Xuaylid Talha va yana bir boshqa sahobani ikki qo‘lidan bog‘lab, ularning ustilarida xar-xil qiynoqlarni o‘tkazish uchun, ikkovlarini Makkaning aqli zaiflari qo‘liga topshirdi. Shu sababdan Talha  va uning do’stini “ikkisi bog‘langan” deb chaqirishar edi. Talha r.a. bilan “bog’langan” sahoba kim?
a) Abu Bakr Siddiq
b) Zubayr ibn Avvom
c) Sa'd ibn Abu Vaqqos
Javob: Abu Bakr Siddiq.
Izoh: Nofal ibn Xuaylid, qurayshliklar bu kishini (qurayshning sheri) deb laqablashardi, Talxa ibn Ubaydulloh (rodiyallohu anhu)ning yonlariga kelib, arqon bilan qo’llarini qattiq bog’ladi va Abu Bakr (rodiyallohu anhu)ni ham ikki qo’lidan bog’lab, ularni ustilarida har xil qiynoqlarni o’tkazish uchun, ikkovlarini Makkaning aqli zaiflari qo’liga topshirdi. Shu sababdan Talxa (roziyallohu anhu) va Abu Bakr Siddiq (roziyallohu anhu)ni “ikkisi bog’langan” deb chaqirishar edi. (“Talha ibn Ubaydulloh”, Xolid Muhammad Xolid)


2004-2021 © islom.ziyouz.com. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz ko‘rsatilishi shart.