background
logotype
image1 image2 image3

Sahobalar

Abbod ibn Bishr
Abbos ibn Abdulmuttalib
Abdulloh ibn Abbos
Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubayy
Abdulloh ibn Abu Bakr
Abdulloh ibn Amr ibn Os
Abdulloh ibn Huzofa as-Sahmiy
Abdulloh ibn Jahsh
Abdulloh ibn Mas’ud
Abdulloh ibn Ravoha
Abdulloh ibn Salom
Abdulloh ibn Umar
Abdulloh ibn Ummi Maktum
Abdulloh ibn Zubayr
Abdulloh Zulbijodayn
Abdurahmon ibn Abu Bakr
Abdurahmon ibn Avf
Abdurahmon ibn Samur al-Ansoriy
Abu ad-Dardo
Abu al-Os ibn Robi'
Abu Bakr Siddiq
Abu Hurayra
Abu Huzayfa ibn Utba
Abu Jandal ibn Suhayl
Abu Luboba ibn Abdulmunzir
Abu Muso al-Ash'ariy
Abu Qatoda
Abu Said al-Xudriy
Abu Salama Abdulloh ibn Abdul Asad
Abu Sufyon ibn Horis
Abu Talha Ansoriy
Abu Ubayda ibn al-Jarroh
Abu Zarr al-G'iforiy
Abul A’lo al-Hadramiy
Abul Haysam
Adiy ibn Xotim at-Toiy
Ali ibn Abu Tolib
Ammor ibn Yosir
Amr ibn Oss
Amr ibn Tufayl
Anas ibn Molik
Ar-Robiy ibn Zaydul Horisiy
Arqam ibn Abul Arqam
Asmo binti Abu Bakr
Asmo binti Yazid
As’ad ibn Zurora
Baraka binti Sa’laba
Baro ibn Molik
Baro' ibn Ozib
Bilol ibn Raboh
Burayda ibn al-Husayb
Dihyatul Kalbiy
Fotima binti Asad
Fotima binti Muhammad s.a.v.
Fotima binti Xattob
Fotima binti Yamon
Furayha binti Molik
Habib ibn Zayd al-Ansoriy
Hakim ibn Hazom
Hamza ibn Abdulmuttalib
Hasan ibn Ali
Hasson ibn Sobit
Havla binti Sa’laba
Horisa ibn No‘mon
Hubayb ibn Adiy
Hudayr
Husayn ibn Ali
Huzayfa ibn Yamon
Ikrima ibn Abu Jahl
Imron ibn Husayn
Ja'far ibn Abu Tolib
Jobir ibn Abdulloh
Ju'al ibn Suroqa
Julaybib as-Sahobiy
Ka’b ibn Molik
Maymuna binti Xoris
Ma’n ibn Adiy
Miqdod ibn Amr
Moriya binti Sham'un
Mug'ayra ibn Shu'ba
Muoviya ibn Abu Sufyon
Muoz ibn Jabal
Mus’ab ibn Umayr
Nuaym ibn Mas’ud
Nusayba binti Ka'b
Nu’mon ibn Bashir
Omir ibn Fuhayra
Omir ibn Rabi’a
Osim ibn Sobit
Oyisha binti Abu Bakr
Qatoda ibn No‘mon
Qusam ibn Abbos
Rabia ibn Ka’b
Ruqiyya binti Muhammad s.a.v.
Safiya binti Abdulmuttalib
Safiya binti Huyay
Safvon al-Jumahiy
Said ibn al-Os
Said ibn Omir al-Jumahiy
Said ibn Zayd

2004-2018 © islom.ziyouz.com. Saytdan materiallar olib chop etilganda manzilimiz ko‘rsatilishi shart.